Fortrolighedspolitik

1.Hvad er personoplysninger
Personoplysninger er enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person, f.eks. dine kontaktoplysninger, dine ordreoplysninger eller dine produktoplysninger.

2. Generelle principper for behandling af personoplysninger hos Cubansk Danseskole & Event
Vi overholder følgende principper, når vi behandler dine personoplysninger:

1. vi indsamler kun personoplysninger til specificerede, eksplicitte og legitime formål,

2. vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at opfylde sådanne formål,

3. vi anvender ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet, bortset fra som anført heri, eller med forudgående samtykke,

4. vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart bortset fra som anført heri, eller med forudgående samtykke,

5. vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er opdateret, ved at opfordre dig til at kontrollere dine personoplysninger med jævne mellemrum,

6. vi vil foretage de behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod alle andre former for ulovlig behandling, og

7. medmindre det er anført heri, gemmer vi ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov. 

3. Personoplysninger, vi indsamler og behandler
Når du interagerer med Cubansk Danseskole & Event via vores website indsamler og behandler vi dine personoplysninger. De personoplysninger, vi indsamler og behandler, kan kategoriseres på følgende måde:

1) Dine personoplysninger såsom navn, e-mailadresse, fysisk adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i visse tilfælde geolokation og sprog.

2) Dine købsoplysninger, f.eks. dine personoplysninger som angivet ovenfor, virksomhedsnavn (hvis relevant), leveringsoplysninger såsom leveringsadresse (hvis forskellig fra fysisk adresse), ordreoplysninger såsom navn, mængde, produktnavn, antal, købsdato og betalingsoplysninger såsom kreditkort eller lignende betalingsoplysninger.

3) Oplysninger, som du udleverer ved udfyldelse af undersøgelser, spørgeskemaer og evalueringsskemaer, f.eks. dine personoplysninger som angivet ovenfor.

4) Din adfærdsoplysninger indsamlet ved brug af cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikatorer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores websites og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring.

4. Sådan bruger vi dine personoplysninger
Vi indsamler og behandler kun personoplysninger, hvis mindst ét af nedenstående formål er gældende:

1) Vi forsyner dig med brugertilpassede oplysninger om nyheder, events, konkurrencer og lignende marketingindhold relateret til Cubansk Danseskole & Event, vores events og produkter. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

2) Vi sikrer en bedre kundeoplevelse ved at give dig personlige fordele såsom rabatter eller personlige tilbud baseret på tidligere køb og eventuelle venne-henvisninger. Vores behandling i denne henseende vil være baseret på dit samtykke hertil.

5. Lagring og behandling af dine personoplysninger
Som udgangspunkt lagres og behandles dine personoplysninger inden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). I tilfælde af at dine personoplysninger overføres til tredjelande som defineret i persondataforordning (GDPR), overholdes gældende lovgivning og regler for sådanne overførsler, og de relevante juridiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger sikres, inden en sådan overførsel.

6. Udlevering af dine personoplysninger til tredjeparter
Som udgangspunkt indsamler og behandler vi oplysningerne med henblik på at levere eller forbedre Cubansk Danseskole & Events produkter, tjenester eller tilbud. Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke sådanne data med tredjeparter undtagen i det omfang, der er angivet i denne Fortrolighedspolitik.

Vi kan udlevere dine personoplysninger til tredjeparter i det omfang, det kræves af lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med andre tredjeparter under forudsætning af dit samtykke.

Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet af fortroligheds- og databeskyttelsesforpligtelser med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, herunder om indgåelse af databehandleraftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instruktioner, gældende lovgivning og forskrifter og til de formål, der specificeres af os, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem.

Personoplysninger vedrørende dit køb opbevares og behandles i en periode på fem (5) år, sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende vores levering af direkte markedsføring til dig opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, hvor du senest har været aktiv ved oprettelse af vores markedskommunikation eller på anden måde viser interesse for en sådan kommunikation. 

8. Cookies
Vi anvender cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikatorer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores website bruges og til at tilpasse vores markedsføring.

En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer eller mobile enhed, når du besøger et website, og som gør os i stand til at: (1) genkende din computer, (2) gemme dine præferencer og indstillinger, (3), forbedre brugeroplevelsen ved at levere og måle effektiviteten af indhold og annoncer målrettet dine interesser, (4) foretage søgninger og analyse og (5) bistå med sikkerhedsmæssige og administrative funktioner. Nogle cookies placeres i browserens cache, mens cookies forbundet med Flash-teknologier gemmes sammen med dine Adobe Flash Player-filer. Pixel er små elektronisk mærkater med en unik identifikator integreret på websites, onlineannoncer og/eller e-mails, der er udviklet til at: (1) indsamle forbrugsinformationer såsom eksponeringer for annoncer eller klik og åbning af e-mails, (2) måle annoncens popularitet og (3) få adgang til bruger-cookies.

Vi kan også indsamle oplysninger ved hjælp af andre metoder, efterhånden som vi indfører yderligere teknologier.

Bemærk, at du kan ændre dine indstillinger, så du får besked, når en cookie oprettes eller opdateres, eller til helt at blokere cookies. Se afsnittet "Hjælp" i din browser for at få flere oplysninger. Du kan også regulere brugen af Flash-teknologier, herunder flash-cookies og lokalt lagrede objekter, med de Flash-administrationsværktøjer, der er tilgængelige på Adobes website. Bemærk, at du muligvis ikke kan få adgang til visse funktioner eller tilbud på vores websites eller apps, hvis du blokerer, deaktiverer eller administrerer nogle eller alle cookies. Du skal eksempelvis acceptere cookies sendt fra vores websites for at gennemføre et køb på sådanne websites. Se vores politik vedrørende cookies for at få yderligere oplysninger om cookies og de formål, hvortil vi anvender dem.

9. Ansvarlig for behandling
Cubansk Danseskole & Event
Gråspurvevej 49. 2th
2400 Kbh NV
Denmark

CVR: 34857342 

er dataansvarlige og har ansvaret for behandlingen af dine personoplysninger.

10. Adgang til dine personoplysninger og dataportabilitet
Du har ret til at få adgang til og modtage de personoplysninger om dig, du har givet til Cubansk Danseskole & Event, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at fremsende sådanne data til enhver tredjepart, som du vælger 

11. Ret til at tilbagekalde dit samtykke
Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke når som helst. Tilbagekaldelse af dit samtykke påvirker ikke legitimiteten af databehandling foretaget inden en sådan tilbagekaldelse.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil Cubansk Danseskole & Event og tredjeparter involveret i behandling af personoplysninger ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre og i det omfang den fortsatte behandling eller opbevaring er tilladt eller påkrævet i henhold til persondatalovgivningen eller andre gældende love og bestemmelser.

12. Ret til begrænsning af behandling og ret til indsigelse
Du har ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis personoplysningerne ikke er korrekte, hvis behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning af dine personoplysninger, hvis Cubansk Danseskole & Event ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandling, men du anmoder om opbevaring af sådanne data til fastsættelse, udøvelse eller forsvar af retskrav, eller hvis du har gjort indsigelse mod behandling og verifikation af, om Cubansk Danseskole & Event stadig har legitim interesse i de givne personoplysninger er under behandling.

Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, der indsamles og behandles med henvisning til Cubansk Danseskole & Event legitime interesser.

Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Du kan gøre dette ved at afmelde vores marketingoplysninger ved at sende en email til info@cubanskdanseskole.dk

13. Ændring af vores Fortrolighedspolitik
Cubansk Danseskole & Event kan ændre eller opdatere denne Fortrolighedspolitik efter behov for at afspejle ændringer i Cubansk Danseskole & Event produkter og tjenester, ændring af gældende love, regler eller praksis og for at behandle feedback fra kunderne. Derfor skal den gennemgås regelmæssigt.

19. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål vedrørende denne Fortrolighedspolitik eller Cubansk Danseskole & Event af dine personoplysninger, kan du kontakte os på:

Cubansk Danseskole & Event
Gråspurvevej 49. 2th
2400 Kbh NV
Denmark 

CVR: 34857342

Tlf: +4521429779
mail: info@cubanskdanseskole.dk

Vi bruger cookies til statistik, personalisering og markedsføring. Du accepterer vores cookies, hvis du fortsætter med at bruge cubanskdanseskole.dk Cookie- og privatlivspolitik
OK